Suk Kim ’09

GC, Zapier

Suk Kim – GC, Urban Airship